Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2015-01-13 v 3
14 - 19 EDAN35 EDAN35-0114 Tentamen Tentamen D4-bg, E4-bg, F4-bg, L5-gi, Pi4-bg Kårhusets Gasquesal Tills m EDAN40 2016-10-05 19:21
v 19 Tis 2015-05-05 v 19
8 - 13 EDAN35 EDAN35-0114 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-bg, E4-bg, F4-bg, L5-gi, Pi4-bg MA 9A Tills m EDAN40 2016-10-05 19:22
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen