Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2014-10-25 v 43
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Tentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Vic:1A-C OBS! Ny tid, Ny lokal!!! 2016-10-12 23:52
v 2 Fre 2015-01-09 v 2
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Sparta:D 2016-10-05 19:22
v 19 Tors 2015-05-07 v 19
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen med föranmälan BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 8A 2016-10-05 19:19
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen