Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Ons 2013-12-18 v 51
14 - 19 MVKN55 MVKN55-0113 Avancerade förbränningsmotorkoncept Tentamen M4-fo MA 8A 2016-10-16 12:40
v 18 Mån 2014-04-28 v 18
8 - 13 MVKF01, MVKN55 MVKF01-0109, MVKN55-0113 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept Omtentamen med föranmälan M3, M4-fo, MD3 MA 10C-D MVKF01 tenterar 8-11 2016-10-13 17:17
v 35 Fre 2014-08-29 v 35
8 - 13 MVKN55 MVKN55-0113 Avancerade förbränningsmotorkoncept Omtentamen med föranmälan M4-fo 2016-10-12 22:10
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen