Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 37 Fre 2013-09-13 v 37
13 - 15 MVKN40 Dugga F4, F4-es, W4-es M:X2a-b 2016-10-16 12:13
v 39 Fre 2013-09-27 v 39
13 - 15 MVKN40 Dugga F4, F4-es, W4-es M:X2a-b 2016-10-16 12:13
v 41 Fre 2013-10-11 v 41
13 - 15 MVKN40 Dugga F4, F4-es, W4-es M:X2a-b 2016-10-16 12:13
v 43 Ons 2013-10-23 v 43
14 - 19 MVKN40, MVKN50 MVKN40-0112, MVKN50-0113 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen, Introduktion till förbränningsmotorer Tentamen F4, F4-es, M4-en, M4-fo, M5-en, W4, W4-es Kårhusets Gasquesal 90 pl 2016-10-16 12:40
v 3 Ons 2014-01-15 v 3
14 - 19 MVK093, MVKN40, MVKN50 MVK093-0107, MVKN40-0112, MVKN50-0113 Förbränningsmotorns grunder, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen, Introduktion till förbränningsmotorer Omtentamen med föranmälan F4, F4-es, M4-en, M4-fo, M5-en, W4, W4-es M:M2 2016-10-13 20:02
v 17 Fre 2014-04-25 v 17
14 - 19 MVKN40, MVKN50 MVKN40-0112, MVKN50-0113 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen, Introduktion till förbränningsmotorer Omtentamen med föranmälan F4, F4-es, M4-en, M4-fo, M5-en, W4, W4-es M:M2 2016-10-13 17:17
 
Dugga
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen