Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Fre 2013-10-25 v 43
8 - 13 VTGN01 VTGN01-0111 Tentamen Tentamen V5-at, W5 KC:L1-2 2016-10-16 13:00
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05, VTGN01 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi, Tentamen Omtentamen med föranmälan BI2, V1, V3, V5-at, W1, W5 KC:H 2016-10-13 17:18
v 17 Ons 2014-04-23 v 17
8 - 13 VTG021, VTGN01 VTG021-0197, VTGN01-0111 Grundvattenteknik, Tentamen Omtentamen med föranmälan MWLU1, V4-at, V4-vr, V5-at, W4-vr, W5 KC:L2 2016-10-13 17:18
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen