Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2013-10-22 v 43
14 - 19 VSMN25 VSMN25-0110 Finita elementmetoden - flödesberäkningar Tentamen MWLU2, Pi4, Pi4-bs, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Kårhusets Gasquesal 60 pl. Lokalen delas m VBFF01 2016-10-16 12:39
v 2 Tors 2014-01-09 v 2
14 - 19 VSMN25, VSMN30, VTAF05 VSMN25-0110, VSMN30-0110, VTAF05-0110 Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Finita Elementmetoden - Konstruktionsberäkningar, Akustik Omtentamen med föranmälan MWLU2, Pi4, Pi4-bs, V4-at, V4-hb, V4-ko, V5-ko, V5-vr, W5-vr Sparta:C 2016-10-13 17:16
v 17 Tis 2014-04-22 v 17
8 - 13 VSMN25, VSMN30 VSMN25-0110, VSMN30-0110 Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Finita Elementmetoden - Konstruktionsberäkningar Omtentamen med föranmälan MWLU2, Pi4, Pi4-bs, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Lokal: Inst 2016-10-13 17:16
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen