Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2014-01-14 v 3
8 - 13 MMT045, MMT160, MMTA05 MMT045-0105, MMT160-0195, MMTA05-0109 Tillverkningssystem, CAD/CAM/CAE, Industriella produktionssystem Omtentamen med föranmälan I3, I4-pr, M3, M4-lp, M4-pr, MD4, T4- ekon M:IP2 (M:2495) OBS! Obligatorisk föranmälan! 2013-04-26 16:19
v 22 Tis 2014-05-27 v 22
14 - 19 MMT160 MMT160-0195 CAD/CAM/CAE Tentamen I4, M3, MD4, T4- ekon Kårhusets Gasquesal 60 pl 2016-10-13 17:19
v 35 Tis 2014-08-26 v 35
8 - 13 MMT045, MMT160 MMT045-0105, MMT160-0195 Tillverkningssystem, CAD/CAM/CAE Omtentamen med föranmälan I4, I4-pr, M3, M4-lp, M4-pr, T4- ekon M:IP2 (M:2495) Obligatorisk föranmälan! 2016-10-12 19:05
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen