Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2014-01-07 v 2
14 - 19 MMT012, MMT031, MMTN05 MMT012-0196, MMT031-0196, MMTN05-0113 Tillverkningsmetoder, Produktionsteknik, Tillverkningssystem, fortsättningskurs Omtentamen med föranmälan I4, I4-pr, M2, M4-pr, MD2 M:IP2 (M:2495) OBS! Obligatorisk föranmälan! 2016-10-13 17:18
v 22 Tis 2014-05-27 v 22
8 - 13 MMT012 MMT012-0196 Tillverkningsmetoder Tentamen M2, MD2 Sparta:A-D 2016-10-13 17:16
v 35 Fre 2014-08-29 v 35
8 - 13 MMT012, MMTN05 MMT012-0196, MMTN05-0113 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem, fortsättningskurs Omtentamen med föranmälan I4, M2, M4-pr, MD2 M:IP2 (M:2495) Obligatorisk föranmälan! 2016-10-12 19:05
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen