Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tors 2014-03-13 v 11
14 - 19 KOOA01 KOOA01-0108 Tentamen Tentamen KOOA01-VT-14, W1 MA 8, Hela 2016-10-13 21:11
v 17 Tis 2014-04-22 v 17
8 - 13 KOO022, KOO105, KOOA01 KOO022-0103, KOO105-0105, KOOA01-0108 Oorganisk kemi, Nanoanalys, Tentamen Omtentamen med föranmälan B2, K2, K4-m, KOOA01-VT-14, N3, W1 MA 10D-F 2016-10-13 21:11
v 35 Mån 2014-08-25 v 35
14 - 19 KOO022, KOO045, KOO101, KOOA01, KOOA05 KOO022-0103, KOO045-0104, KOO101-0205, KOOA01-0108, KOOA05-0109 Oorganisk kemi, Materialkemi, Grundläggande kemi, Tentamen, Allmän kemi Omtentamen med föranmälan B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N4-m, W1 Sparta:A 2016-10-12 21:56
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen