Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2014-01-08 v 2
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 MA 8, Hela 2016-10-13 17:17
v 22 Tis 2014-05-27 v 22
8 - 13 KFK090, KFKF01 KFK090-0114, KFKF01-0114 Molekylär växelverkan och dynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Tentamen B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4, Pi4-bm, Pi4-bs Kårhusets Gasquesal 100 pl 2016-10-13 17:17
v 35 Tis 2014-08-26 v 35
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 MA 8, Hela 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen