Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2013-10-21 v 43
8 - 13 FMSN25 FMSN25-0111 Tentamen Tentamen F5, F5-fm, I5, I5-fir, Pi5, Pi5-fm Vic:2D 2016-10-16 12:40
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 FMS086, FMS140, FMSF15, FMSN25 FMS086-0108, FMS140-0108, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, BME3, F4-ssr, F5-fm, I5-fir, K3, N3, Pi4-fm, Pi4-ssr, Pi5-fm, W3 MA 10A-B 2016-10-13 17:17
v 34 Fre 2014-08-22 v 34
8 - 13 FMSN15, FMSN25 FMSN15-0111, FMSN25-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan F5, F5-fm, I5, I5-fir, Pi5, Pi5-fm MA 10A Lokalen delas med FMSF10 mfl 2016-10-12 19:05
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen