Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
14 - 19 FMSF05, FMSF10 FMSF05-0109, FMSF10-0109 Sannolikhetsteori, Tentamen Omtentamen med föranmälan F4, F4-fm, I4, Pi4, Pi4-fm, Pi4-mrk MA 10I-J 2016-10-13 17:17
v 11 Tors 2014-03-13 v 11
8 - 13 FMSF05 FMSF05-0109 Sannolikhetsteori Tentamen F4, F4-fm, I4, Pi4, Pi4-fm, Pi4-mrk MA 8C 2016-10-13 17:15
v 17 Lör 2014-04-26 v 17
8 - 13 FMS086, FMS140, FMSF05, FMSF10 FMS086-0108, FMS140-0108, FMSF05-0109, FMSF10-0109 Tentamen, Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan B3, BME3, F4, F4-fm, I4, K3, Pi4, Pi4-fm, Pi4-mrk, W3 MA 10A 2016-10-13 17:18
v 35 Lör 2014-08-30 v 35
8 - 13 FMS012, FMSF05 FMS012-0108, FMSF05-0109 Tentamen, Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan C3, C3-ki, D3, D3-ki, E3, E4-ki, F3-4, F4-fm, I2, I4, Pi2, Pi4, Pi4-fm, Pi4-mrk MA 10H-J 2016-10-12 19:06
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen