Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Tis 2014-01-14 v 3
8 - 13 FAFN10, FYST32 FAFN10-0108 Avancerade laser- och optiksystem Omtentamen med föranmälan Avancerade laser- och optiksys, E4, E4-f, F4, F4-f Fys:H421 2016-10-13 18:00
v 22 Tis 2014-05-27 v 22
8 - 13 FAFN10, FYST32 FAFN10-0108 Avancerade laser- och optiksystem Omtentamen med föranmälan Avancerade laser- och optiksys, E4, E4-f, F4, F4-f Fys:H421 2016-10-13 18:00
v 35 Ons 2014-08-27 v 35
8 - 13 FAFN05, FAFN10, FYST21, FYST32 FAFN05-0108, FAFN10-0115 Ljus - materia växelverkan, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan E4-f, F4, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H530 Seminarierum 2016-10-12 22:11
 
Omtentamen med föranmälan