Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tis 2014-03-11 v 11
8 - 12 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108 Ljus - materia växelverkan Tentamen F4, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 2016-10-13 20:57
v 35 Ons 2014-08-27 v 35
8 - 13 FAFN05, FAFN10, FYST21, FYST32 FAFN05-0108, FAFN10-0115 Ljus - materia växelverkan, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan E4-f, F4, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H530 Seminarierum 2016-10-12 22:11
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen