Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 EXTF01 EXTF01-0108 GIS för landskapsstudier Omtentamen med föranmälan V4-vr, W4-vr Lokal: Inst 2016-10-13 17:17
v 22 Fre 2014-05-30 v 22
14 - 19 EXTF01 EXTF01-0108 GIS för landskapsstudier Tentamen V4-vr, W4-vr Sparta:D 2016-10-13 17:17
v 35 Fre 2014-08-29 v 35
9 - 14 EXTF01 EXTF01-0108 GIS för landskapsstudier Omtentamen med föranmälan V4-vr, W4-vr Lokal: Inst 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen