Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 18 Tis 2014-04-29 v 18
8 - 13 ETI265 ETI265-0103 Tentamen Omtentamen med föranmälan BME2, C2, D2, E3 E:2311 OBS! Ny lokal 2016-10-13 22:25
v 22 Tis 2014-05-27 v 22
14 - 19 ETI265 ETI265-0103 Tentamen Tentamen BME2, C2, D2, E3 MA 10A-G 2016-10-13 17:16
v 34 Tors 2014-08-21 v 34
8 - 13 ETI265 ETI265-0103 Tentamen Omtentamen med föranmälan BME2, C2, D2, E3 MA 8B-C 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen