Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tis 2014-01-07 v 2
8 - 13 ETE055, ETEF01, ETEN15 ETE055-0104, ETEF01-0109, ETEN15-0112 Elektromagnetisk fältteori, Acceleratorer, partiklar och fält Omtentamen med föranmälan E4, E4-hn, F3-4, F4-aft, Pi3-4 MA 9E-F 2016-10-13 17:17
v 11 Tors 2014-03-13 v 11
8 - 13 ETEN15 ETEN15-0112 Acceleratorer, partiklar och fält Tentamen E4, E4-hn, F4, F4-aft, Pi4 E:3308 2016-10-13 17:17
v 35 Mån 2014-08-25 v 35
8 - 13 ESS050, ETE115, ETEN15 Omtentamen med föranmälan BME2, E3-4, E4-hn, F2, F4, F4-aft, N2, Pi4, W3 MA 8, Hela 2016-10-12 19:18
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen