Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Ons 2013-10-23 v 43
14 - 19 EDA230 EDA230-0211 Tentamen i optimerande kompilatorer Tentamen D4, D4-is, D4-pv, E4, E4-pv, Pi4 MA 10B-C 2016-10-16 12:40
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 EDA230, EDAF15 EDA230-0211, EDAF15-0214 Tentamen i optimerande kompilatorer, Tentamen Omtentamen med föranmälan D4, D4-is, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-bs, Pi3-4 MA 10D 2016-10-13 17:17
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen