Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Mån 2014-03-10 v 11
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Tentamen C2, C3-ki, D4, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4, L4-gi, Pi4, Pi4-pv MA 10A-C, MA 10H-I 2016-10-13 18:54
v 17 Ons 2014-04-23 v 17
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Omtentamen C2, C3-ki, D4, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4, L4-gi, Pi4, Pi4-pv MA 9A-B 2016-10-13 17:18
v 34 Fre 2014-08-22 v 34
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Omtentamen med föranmälan C2, C3-ki, D4, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4, L4-gi, Pi4, Pi4-pv MA 8A 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen