Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Ons 2014-05-28 v 22
14 - 18 EDA050 EDA050-0212 Tentamen i operativsystem Tentamen C4, D4, D4-is, E4, E4-pv, F4, Pi4 MA 10E-F 2016-10-13 17:17
v 34 Tors 2014-08-21 v 34
14 - 18 EDA050 EDA050-0212 Tentamen i operativsystem Omtentamen C4, D4, D4-is, E4, E4-pv, F4, Pi4 MA 8C 2016-10-12 19:34
 
Omtentamen
 
Tentamen