Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2013-03-14 v 11
14 - 17 VVAN01 VVAN01-0108 Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr KC:P 25 pl 2016-10-17 18:28
v 35 Tors 2013-08-29 v 35
8 - 13 KETF10, VVAN01 KETF10-0209, VVAN01-0108 Tentamen, Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering Omtentamen med föranmälan B2, K2, MWLU1, V4-vr, W4-vr Vic:1A 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen