Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Mån 2012-12-17 v 51
14 - 19 VVA030 VVA030-0103 Urbana vatten Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr Vic:1A VFTN20 30 pl, 50 pl varav 10 i Vic1B tills m 2016-10-17 18:06
v 14 Ons 2013-04-03 v 14
14 - 19 KET040, VVA030 KET040-0104, VVA030-0103 Kemisk processteknologi, Urbana vatten Omtentamen med föranmälan K4-p, MWLU1, V4-vr, W4-p, W4-vr KC:H 2016-10-17 18:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen