Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2012-10-24 v 43
14 - 19 VSMN25 VSMN25-0110 Finita elementmetoden - flödesberäkningar Tentamen MWLU2, Pi4-bs, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Kårhusets Gasquesal T-Pi4, 2016-10-17 18:03
v 3 Ons 2013-01-16 v 3
8 - 13 VSMN25, VSMN30 VSMN25-0110, VSMN30-0110 Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Finita Elementmetoden - Konstruktionsberäkningar Omtentamen med föranmälan MWLU2, Pi4-bs, V4-ko, V5-vr, W5-vr Sparta:A T-Pi4,T-V4-at, 2016-10-17 18:27
v 14 Tis 2013-04-02 v 14
8 - 13 VSMN25, VSMN30 VSMN20-0111, VSMN30-0110 Programutveckling för tekniska tillämpningar, Finita Elementmetoden - Konstruktionsberäkningar Omtentamen med föranmälan MWLU2, Pi4-bs, V4-at, V5-vr, W5-vr V:N1 T-Pi4,T-V4-ko, 2016-10-17 18:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen