Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Tis 2013-06-04 v 23
8 - 13 TEK290 TEK290-0104 Biologisk översiktskurs Tentamen E4-mt, F4-mt, Pi3 Vic:2A-B T-E4,T-F4, 2016-10-16 16:44
 
Tentamen