Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
8 - 13 MTT240 Tentamen I4-lp, I4-mf Sparta:A, Sparta:C T-I4,T-M4-lp,T-T4, 2016-10-16 16:44
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
8 - 13 MTT240 MTT240-0108 Logistik i försörjningskedjor Omtentamen med föranmälan I4-lp, I4-mf, M4-lp, T4- ekon T-I4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen