Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Ons 2013-01-16 v 3
8 - 13 MMT045, MMT160, MMTA05 MMT045-0105, MMT160-0195, MMTA05-0109 Tillverkningssystem, CAD/CAM/CAE, Industriella produktionssystem Omtentamen med föranmälan I4-pr, M4-lp, M4-pr M:IP1 (M:1431) T-I3,T-I4,T-M3,T-MD4,T-T4,T-T5, 2016-10-17 18:28
v 22 Tors 2013-05-30 v 22
14 - 19 MMT160 MMT160-0195 CAD/CAM/CAE Tentamen I4, M3, MD4, T4- ekon Kårhusets Gasquesal VGTF01 - 50 pl, MMT160 - 60 pl. Tills m 2016-10-17 18:28
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 13 MMT045, MMT160 MMT045-0105, MMT160-0195 Tillverkningssystem, CAD/CAM/CAE Omtentamen med föranmälan I4-pr, M4-lp, M4-pr M:IP1 (M:1431) T-I3,T-I4,T-M3,T-MD4,T-T4,T-T5, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen