Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2013-01-11 v 2
8 - 13 MMKF01 MMKF01-0210 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan M3, MD3 Lokal: Inst 2016-10-17 18:29
v 11 Fre 2013-03-15 v 11
8 - 12 MMKF01 MMKF01-0210 Skriftlig tentamen Tentamen M3, MD3 lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA10-G, 2016-10-17 18:29
v 35 Fre 2013-08-30 v 35
8 - 12 MMKF01 MMKF01-0210 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan M3, MD3 DC:467 Seminarierum 2016-10-16 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen