Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2012-10-22 v 43
8 - 13 MMK010, MMKA15 MMK010-0211 Datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning Tentamen M1, MD1 M:Ina1-4 T-T4, 2016-10-17 17:44
14 - 19 MMK010, MMKA15 MMK010-0211 Datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning Tentamen M1, MD1 M:Ina1-4 T-T4, 2016-10-17 17:44
  Tis 2012-10-23
8 - 13 MMK010, MMKA15 MMK010-0211 Datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning Tentamen M1, MD1 M:Ida, M:Ina1-4 T-T4, 2016-10-17 17:44
 
Tentamen