Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2013-01-08 v 2
8 - 13 MIOA01, MION10 Omtentamen med föranmälan BI3, E5, E5-pe, I1, I4, I4-lp, I4-pr, M1, M4-lp, M4-pr, MD1, W3 Vic:2A T-C4,T-D4,T-E2, 2016-10-17 18:26
v 22 Tors 2013-05-30 v 22
8 - 13 MION10 MION10-0111 Produktionsledning Tentamen E5-pe, I4-lp, I4-pr, M4-lp, M4-pr Sparta:B T-E5,T-I4, 2016-10-17 18:29
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 13 MIOF01, MION10 MIOF01-0108, MION10-0111 Tentamen, Produktionsledning Omtentamen med föranmälan E5-pe, I2, I4-lp M:L1 T-E4,T-E4-pe,T-E5,T-I4,T-I4-pr,T-M4,T-M4-lp,T-M4-pr,T-MD4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen