Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Tis 2012-12-18 v 51
8 - 13 MION05 MION05-0110 Affärsmarknadsföring Tentamen I4-ai, MD4 IMV:5 OBS!!! Sporthallen. Ingång via restaurangen och inte via sporthallens entré.T-E4,T-E4-pe,T-I4,T-M4,, Adress: Scheelevägen 4. 2016-10-17 17:43
v 14 Tors 2013-04-04 v 14
14 - 19 MIOF10, MION05 MIOF10-0110, MION05-0110 Material- och produktionsstyrning, Affärsmarknadsföring Omtentamen med föranmälan E4-pe, I4-ai, I4-lp, I4-mf, I4-pr, M4-lp, M4-pr Sparta:B T-E4,T-I4,T-M4,T-MD4, 2016-10-17 18:29
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
14 - 19 MION05, MION35 MION05-0110, MION35-0111 Affärsmarknadsföring, Kvalitets- och underhållsstyrning Omtentamen med föranmälan E4-pe, I4-ai, I5-lp, I5-pr, M5-lp, M5-pr Sparta:B T-E4,T-I4,T-M4,T-MD4, 2016-10-16 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen