Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Mån 2012-12-17 v 51
8 - 13 FAFN01 FAFN01-0107 Lasrar Tentamen E4-f, F4-f, MFOT1 Fys:H221, Fys:H421 T-E4,T-E4-ssr,T-F4,T-N4, 2016-10-17 16:48
v 14 Tors 2013-04-04 v 14
14 - 19 FAFF35, FAFN01 FAFF35-0113, FAFN01-0107 Skriftlig tentamen, Lasrar Omtentamen med föranmälan BME2, E4-f, F4-f, MFOT1 Fys:H421 T-E4,T-E4-ssr,T-F4,T-N4, 2016-10-17 18:26
v 35 Tors 2013-08-29 v 35
8 - 13 FAFF35, FAFN01 FAFF35-0113, FAFN01-0107 Skriftlig tentamen, Lasrar Omtentamen med föranmälan BME2, E4-f, F4-f, MFOT1 lok:MA09-A,T-E4,T-E4-ssr,T-F4,T-N4, 2016-10-16 16:42
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen