Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2013-01-14 v 3
8 - 19 ETSA01 Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen T-C1,T-D1,, 14/1 kl 8 - 15/1 kl 10 2013-12-20 08:22
  Tis 2013-01-15
8 - 10 ETSA01 Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen T-C1,T-D1,, forts fr 14/1 2013-12-20 08:22
v 22 Tors 2013-05-30 v 22
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Hemtentamen, Tentamen C1, D1 30/5 kl 8 - 31/5 kl 10 2016-10-17 18:27
  Fre 2013-05-31
8 - 10 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Hemtentamen, Tentamen C1, D1 forts fr 30/5 2016-10-17 18:27
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen C1, D1 27/8 kl 8 till 28/8 kl 10 2016-10-16 16:43
  Ons 2013-08-28
8 - 10 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen C1, D1 forts fr 27/8 2016-10-16 16:43
 
Hemtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Omtillfälle hemtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp