Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2012-10-27 v 43
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Tentamen D3, Pi4-pv Vic:3A-C T-C4,T-E4,T-E4-pv,T-E4-ra,T-F4,T-F4-pv,T-M4-me,T-Pi4, 2016-10-17 16:27
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
8 - 13 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen D3, Pi4-pv Sparta:C T-C4,T-E4,T-E4-pv,T-E4-ra,T-F4,T-F4-pv,T-M4-me,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 15 Mån 2013-04-08 v 15
8 - 12 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen D3, Pi4-pv Vic:3C T-C4,T-E4,T-E4-pv,T-E4-ra,T-F4,T-F4-pv,T-M4-me,T-Pi4, 2016-10-17 18:29
 
Omtentamen
 
Tentamen