Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Lör 2011-10-22 v 42
8 - 13 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Tentamen M4-en, M4-fo, W4-es Kårhusets Gasquesal Lokalen delas med VBFN01 2016-10-17 20:25
v 2 Lör 2012-01-14 v 2
8 - 13 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Omtentamen med föranmälan M4-en, M4-fo, W4-es Med MMV031 i M:M2 2016-10-17 20:41
v 15 Lör 2012-04-14 v 15
8 - 13 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Omtentamen med föranmälan M4-en, M4-fo, W4-es Med MMVA01/042/F01 i M:M2 2016-10-17 20:41
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen