Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Tors 2011-12-15 v 50
8 - 12 FMI110 FMI110-0102 Miljövård: Miljöledning och miljörevision Tentamen W4-ms Vic:3C 2016-10-17 19:34
v 16 Mån 2012-04-16 v 16
8 - 12 FMI110 FMI110-0102 Miljövård: Miljöledning och miljörevision Omtentamen med föranmälan W4-ms Tills m FMIF01/10/15 i V:N2 2016-10-17 20:41
v 35 Fre 2012-08-31 v 35
8 - 12 FMI110 FMI110-0102 Miljövård: Miljöledning och miljörevision Omtentamen med föranmälan W4-ms Med FMI031/050/N10 i V:N1 2016-10-17 17:23
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen