Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Mån 2012-03-05 v 10
8 - 13 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Tentamen F2 Sparta:C-D Sparta B delas med FMAF01, SpC+D 88 pl, SpB 12pl se komm 2016-10-17 20:39
v 15 Ons 2012-04-11 v 15
14 - 19 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Omtentamen med föranmälan F2 2016-10-17 22:01
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 13 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Omtentamen med föranmälan F2 2016-10-17 17:22
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen