Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Mån 2011-10-17 v 42
14 - 19 FAFA25 FAFA25-0110 Vågutbredning Tentamen F1 Vic:1A-C Tenteras samtidigt med FAF260, 120 pl 2016-10-17 19:19
v 2 Fre 2012-01-13 v 2
8 - 13 FAF260, FAFA25 FAFA25-0110 Vågutbredning Omtentamen med föranmälan F1, M2 Vic:2A-B 2016-10-17 20:40
v 22 Mån 2012-05-28 v 22
8 - 13 FAFA25 Omtentamen med föranmälan F1 Lokal: Vic1 2016-10-17 20:42
v 35 Mån 2012-08-27 v 35
14 - 19 FAF260, FAFA25 FAF260-0110 Tillämpad vågrörelselära (teori) Omtentamen med föranmälan F1, M1 Sparta:C-D 2016-10-17 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen