Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 21 Fre 2012-05-25 v 21
14 - 19 EXTN60 EXTN60-0109 Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv Tentamen RH4-rh EC1:135, EC1:137 2016-10-17 22:01
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
8 - 13 EXTN60, NEKH51 EXTN60-0109 Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv Omtentamen Vic:2A-C T-RH4,EXTN60-2012-VT,NEKH51-2012-VT, 2013-12-17 13:44
 
Omtentamen
 
Tentamen