Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Lör 2012-03-10 v 10
14 - 19 EXTA35, GEMA65 GEMA65-0107 Kinesiska för tekniker Tentamen SOL Absalon A129b T-E2-K,T-D2-K,T-C2-K,GEMA65-2012-VT, 2013-12-01 22:07
v 16 Lör 2012-04-21 v 16
14 - 19 EXTA35, GEMA70 GEMA70-0110 Japanska för tekniker Omtentamen SOL Humanisten H435 GEMA70-2011-HT,T-E2-K,T-D2-K,T-C2-K, 2013-12-01 22:20
v 20 Sön 2012-05-20 v 20
10 - 15 EXTA35, GEMA65, OSHA01 GEMA65-0107, OSHA01-0802 Kinesiska för tekniker, Folkrepubliken Kinas historia Tentamen SOL Humanisthusets hörsal T-E2-K,T-D2-K,T-C2-K,GEMA65-2012-VT,OSHA01-2012-VT, 2013-12-01 22:15
v 23 Lör 2012-06-09 v 23
14 - 19 EXTA35, GEMA65 GEMA65-0107 Kinesiska för tekniker Omtentamen SOL Absalon A339 T-E2-K,T-D2-K,T-C2-K,GEMA65-2012-VT, 2013-12-17 13:43
v 33 Ons 2012-08-15 v 33
9 - 14 EXTA35, KINC11-13, OSHA01 EXTA35-0111, KINC11-1101, KINC12-1101, KINC13-1101, OSHA01-0801 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 1, Textkurs I, Textkurs 1, Modern kinesisk skönlitteratur, Kinas äldre historia Omtentamen SOL Absalon A121 KINC11-2011-HT,KINC13-2011-HT,KINC12-2012-VT,OSHA01-2012-VT,, Uppsamlingstentamen 2013-12-17 13:43
  Fre 2012-08-17
9 - 14 EXTA35, GEMA65, KINC11-13, KINK11, OSHA01-02 EXTA35-0211, GEMA65-0107, KINC11-1103, KINC12-1103, KINC13-1103, KINK11-0901, OSHA01-0802, OSHA02-0801 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2, Kinesiska för tekniker, Textkurs II, Textkurs 2, Moderna kinesisk sakprosa och grunddragen i Kinas historia, Skönlitteratur och sakprosatexter, Folkrepubliken Kinas historia, Japans äldre historia Omtentamen SOL Absalon A121 KINC11-2011-HT,KINC13-2011-HT,GEMA65-2012-VT,KINC12-2012-VT,KINK11-2012-VT,OSHA01-2012-VT,OSHA02-2012-VT,, Uppsamlingstentamen 2013-12-17 13:43
 
Omtentamen
 
Tentamen