Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2012-01-10 v 2
8 - 13 ETT062 ETT062-0111 Bandspridningsteknik Omtentamen med föranmälan C4-ks, E4-ks, MWIR1 T-C4,T-D4,T-E4,, Lokal = E:2311 2016-10-17 20:40
v 22 Tis 2012-05-29 v 22
8 - 13 ETT062 ETT062-0111 Bandspridningsteknik Tentamen C4-ks, E4-ks, MWIR1 T-C4,T-D4,T-E4,, Lokal: Sparta A 2016-10-17 20:39
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 13 ETT062 ETT062-0111 Bandspridningsteknik Omtentamen med föranmälan C4-ks, E4-ks, MWIR1 T-C4,T-D4,T-E4,, Inst 2016-10-17 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen