Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 16 On 2020-04-15 v 16
14:00 - 19:00 107461, 3T:E421, Omtenta, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, VGM630, VGM630-0101, VGMA05, VGMA05-0117
v 23 Ti 2020-06-02 v 23
14:00 - 19:00 107461, 3T:C163, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, Tentamen, VGMA05, VGMA05-0117
v 35 To 2020-08-27 v 35
08:00 - 13:00 107461, 3T:E210, Omtenta, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, VGM630, VGM630-0101, VGMA05, VGMA05-0117