Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 6 Må 2020-02-03 v 6
08:00 - 10:00 107719, Dugga, KASA10, KC:H, KC:I, Självstudier, T-B2, T-K2, ook1-owe
v 12 Må 2020-03-16 v 12
14:00 - 19:00 107719, KASA10, KASA10-0117, MA:201.10, MA:201.9, T-B2, T-K2, Tentamen
v 16 To 2020-04-16 v 16
08:00 - 13:00 107719, KASA01, KASA01-0117, KASA10, KASA10-0117, KASF15, KASF15-0117, KASN10, KASN10-0117, KOKN05, KOKN05-0119, KOOA05, KOOA05-0109, KOOA15, KOOA15-0115, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-B1, T-B2, T-B4-l, T-BI1, T-K1, T-K2, T-K4-l, T-K4-m, T-N3, T-N4-m, T-W2
v 35 Fr 2020-08-28 v 35
08:00 - 13:00 107719, KASA01, KASA01-0117, KASA10, KASA10-0117, KASF15, KASF15-0117, KASN10, KASN10-0117, KOKN05, KOKN05-0119, KOOA05, KOOA05-0109, KOOA15, KOOA15-0115, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, T-B1, T-B2, T-B4-l, T-BI1, T-K1, T-K2, T-K4-l, T-K4-m, T-N3, T-N4-m, T-W2