Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 12 Fr 2019-03-22 v 12
14:00 - 19:00 107121, EDAF90, EDAF90-0118, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, T-C3, T-C4-ki, T-L4-gi, Tentamen
v 35 Ti 2019-08-27 v 35
08:00 - 13:00 107121, EDAA25, EDAA25-0213, EDAF90, EDAF90-0118, MA:201.6, MA:201.7, Omtenta, T-C3, T-C4-ki, T-C4-pv, T-D4-is, T-D4-pv, T-F4-bs, T-L4-gi, T-L5-gi