Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 13 Lö 2019-03-30 v 13
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, GEMA01-19V, SOL:A121, Tentamen, an8701mo
v 16 Må 2019-04-15 v 16
18:00 - 20:00 500118, GEMA01, GEMA01-0208, GEMA01-0308, GEMA01-19V, Munta, SOL:L503, rom-tg
v 17 Lö 2019-04-27 v 17
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0308, GEMA01-0408, GEMA01-19V, SOL:H104, Tentamen, an8701mo, rom-tg
v 21 Lö 2019-05-25 v 21
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0308, GEMA01-0408, GEMA01-19V, Omtenta, SOL:H104, an8701mo, rom-tg
14:00 - 18:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, GEMA01-19V, Omtenta, SOL:A121, an8701mo
v 34 Ti 2019-08-20 v 34
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0308, GEMA01-0408, GEMA01-19V, Omtenta, SOL:A121, an8701mo, rom-tg
14:00 - 18:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, GEMA01-19V, Omtenta, SOL:A121, an8701mo