Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 12 Lö 2017-03-25 v 12
10:00 - 14:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, GEMA01-17V, SOL:A129b, Tentamen, rom-mag
v 14 Lö 2017-04-08 v 14
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0208, GEMA01-0308, GEMA01-17V, SOL:A129b, Tentamen, rom-tg
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0408, GEMA01-17V, SOL:A129b, Tentamen, an8701mo
v 19 Må 2017-05-08 v 19
18:00 - 19:30 500118, GEMA01, GEMA01-0208, GEMA01-0308, GEMA01-17V, Munta, SOL:L503, Utvärdering, rom-tg
v 33 Fr 2017-08-18 v 33
14:00 - 18:00 500118, GEMA01, GEMA01-0308, GEMA01-0408, GEMA01-17V, Omtenta, SOL:H104, rom-tg
  Lö 2017-08-19
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, GEMA01-17V, Omtenta, SOL:H104, rom-mag