Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 2 On 2016-01-13 v 2
14:00 - 19:00 107136, FAFF25, FAFF25-0113, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, T-C3, T-C4-ki, T-D3, T-D4-ki, Tentamen
v 11 Ti 2016-03-15 v 11
08:00 - 13:00 107136, FAFA60, FAFA60-0116, FAFF25, FAFF25-0313, T-C1, T-C3, T-C4-ki, T-D1, T-D3, T-D4-ki, Tentamen, Vic:1-hela, Vic:2-hela
v 19 Ti 2016-05-10 v 19
08:00 - 13:00 107136, FAFA60, FAFA60-0116, FAFF25, FAFF25-0313, Kår:125, Omtenta, T-C1, T-C3, T-C4-ki, T-D1, T-D3, T-D4-ki
  Fr 2016-05-13
08:00 - 13:00 107136, FAFA30, FAFA30-0114, FAFF25, FAFF25-0113, MA:201.4, MA:201.5, Omtenta, T-BI1, T-C3, T-C4-ki, T-D3, T-D4-ki
v 33 To 2016-08-18 v 33
08:00 - 13:00 107136, FAFA60, FAFA60-0116, FAFF25, FAFF25-0313, Omtenta, T-C1, T-C3, T-C4-ki, T-D1, T-D3, T-D4-ki, Vic:1A, Vic:1B
v 34 On 2016-08-24 v 34
08:00 - 13:00 107136, FAFA30, FAFA30-0114, FAFA35, FAFA35-0108, FAFF25, FAFF25-0113, MA:201.1, MA:201.2, Omtenta, T-BI1, T-C3, T-C4-ki, T-D3, T-D4-ki, T-E2, T-E2-ki