Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 44 Må 2014-10-27 v 44
14:00 - 19:00 107312, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MIO012, MIO012-0196, T-BI3, T-C4, T-D4, T-F4, T-N3, T-Pi4, T-RH4, T-V2, Tentamen
v 2 Fr 2015-01-09 v 2
14:00 - 19:00 107312, Kår:125, MIO012, MIO012-0196, MIOA01, MIOA01-0107, OmtentaFör, T-B3, T-BI3, T-C4, T-D4, T-D4-se, T-E2, T-E2-ki, T-I1, T-K3, T-MD1, T-RH4, T-V2
v 3 Ti 2015-01-13 v 3
14:00 - 19:00 107312, MIO012, MIO012-0196, T-B3, T-BI3, T-BME4, T-C4, T-D4-se, T-E2, T-E2-ki, T-F4, T-IDA3, T-IEA3, T-K3, T-N3, T-Pi4, T-RH4, T-W3, Tentamen, Vic:1-hela, Vic:2-hela
v 19 Ti 2015-05-05 v 19
08:00 - 13:00 107312, MA:201-hela, MIO012, MIO012-0196, MIOA01, MIOA01-0107, OmtentaFör, T-B3, T-D4-se, T-E2, T-E2-ki, T-I1, T-K3, T-M1, T-MD1, T-V2, T-W3
v 35 Må 2015-08-24 v 35
14:00 - 19:00 107312, Kår:125, MIO012, MIO012-0196, OmtentaFör, T-B3, T-C4, T-D4, T-E2, T-E2-ki, T-F4, T-F4-fm, T-K3, T-N3, T-Pi4, T-V2, T-W3