Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
08:00 - 13:00 107121, EDA501, EDA501-0204, MA:201.6, Omtenta, T-B4, T-K4, T-M1, T-W3
14:00 - 19:00 107121, EDA011, EDA011-0114, EDA017, EDA017-0213, EDA501, EDA501-0204, EDAA20, EDAA20-0210, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, Omtenta, T-B4, T-BME1, T-E1, T-F1, T-I2, T-K4, T-L2, T-M1, T-N1, T-Pi1, T-W3
15:00 - 18:00 107121, Dugga, EDA501, MA:201-hela, T-B4, T-K4, T-M1, T-W3
08:00 - 13:00 107121, EDA016, EDA016-0204, EDA501, EDA501-0204, EDAA20, EDAA20-0210, MA:201.10, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9, Omtenta, T-B4, T-C1, T-D1, T-K4, T-L2, T-M1, T-T4, T-W3
14:00 - 19:00 107121, EDA501, EDA501-0204, MA:202.1, MA:202.2, MA:202.3, MA:202.4, MA:202.5, MA:203-hela, T-B4, T-K4, T-M1, T-W3, Tentamen
08:00 - 13:00 107121, EDA501, EDA501-0204, EDAA20, EDAA20-0210, MA:202.1, MA:202.2, MA:202.3, MA:202.4, Omtenta, T-B4, T-K4, T-L2, T-M1, T-W3