Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 43 Må 2012-10-22 v 43
14:00 - 19:00 107312, Kår:125, MIOA01, T-I1, Tentamen
v 2 Ti 2013-01-08 v 2
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MION10, OmtentaFör, T-BI3, T-E5, T-E5-pe, T-I1, T-I4, T-I4-lp, T-I4-pr, T-M1, T-M4-lp, T-M4-pr, T-MD1, T-W3, Vic:2A
v 11 Lö 2013-03-16 v 11
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, T-E2, T-M1, T-MD1, T-W3, Tentamen, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
v 15 Må 2013-04-08 v 15
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, MION35, MION35-0111, OmtentaFör, T-BI3, T-E2, T-I1, T-I5-lp, T-I5-pr, T-M5-lp, T-M5-pr, Vic:1A
v 35 Må 2013-08-26 v 35
14:00 - 19:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, OmtentaFör, T-I1, T-M1, T-MD1, Vic:1C