Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 43 Må 2012-10-22 v 43
14:00 - 19:00 107312, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, MIO012, MIO012-0196, T-E2, T-F4-fm, T-N3, T-V2, T-W3, Tentamen
v 51 Lö 2012-12-22 v 51
08:00 - 13:00 107312, MIO012, MIO012-0196, T-B3, T-E2, T-F4-fm, T-K3, T-W3, Tentamen, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
v 2 Ti 2013-01-08 v 2
08:00 - 13:00 107312, MIO012, OmtentaFör, T-B3, T-E2, T-K3, T-V2, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
v 15 Må 2013-04-08 v 15
08:00 - 13:00 107312, MIO012, OmtentaFör, T-B3, T-K3, T-V2, T-W3, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
v 35 Må 2013-08-26 v 35
14:00 - 19:00 107312, MIO012, MIO012-0196, OmtentaFör, T-B3, T-E2, T-K3, T-V2, T-W3, Vic:1A, Vic:1B